Europejska Współpraca Terytorialna

Euroregion Silesia
Serwis > POWT RCz-RP 2007-2013 > Nabory
 

Euroregion Silesia

Terminy składania wniosków
rozpatrywanych na kolejnych posiedzeniach
Euroregionalnego Komitetu Sterującego (EKS)
w Euroregionie Silesia

Wnioski można składać w ramach opublikowanego 14.04.2008r. ogłoszenia ciągłego o naborze wniosków. Oznacza to, że Wnioskodawcy mogą składać wnioski projektowe w przeciągu całego okresu realizacji Funduszu. Jeżeli Wnioskodawca chce mieć gwarancję, że jego wniosek projektowy zostanie rozpatrzony na najbliższym posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego (zwanego dalej EKS), powinien złożyć kompletny wniosek projektowy najpóźniej w dzień ustalony jako termin składania wniosków o dofinansowanie na dane posiedzenie EKS.
 
Harmonogram najbliższych naborów Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia
Posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego
Ostateczny termin złożenia wniosku do Euroregionu
Termin Posiedzenia Euroregionalnego Komitetu Sterującego
10
11.06.2012
13.09.2012
11
19.11.2012
28.02.2013
12
25.03.2013
20.06.2013
13
16.09.2013
12.12.2013


Ilość wyświetleń: 3444