Europejska Współpraca Terytorialna

Euroregion Pradziad
Serwis > POWT RCz-RP 2007-2013 > Nabory
 

Euroregion Pradziad

Terminy składania wniosków
rozpatrywanych na kolejnych posiedzeniach
Euroregionalnego Komitetu Sterującego (EKS)
w Euroregionie Pradziad

Wnioski można składać w ramach opublikowanego 14.04.2008r. ogłoszenia ciągłego o naborze wniosków. Oznacza to, że Wnioskodawcy mogą składać wnioski projektowe w przeciągu całego okresu realizacji Funduszu. Jeżeli Wnioskodawca chce mieć gwarancję, że jego wniosek projektowy zostanie rozpatrzony na najbliższym posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego (zwanego dalej EKS), powinien złożyć kompletny wniosek projektowy najpóźniej dzień ustalony jako termin składania wniosków o dofinansowanie na dane posiedzenie EKS.

Harmonogram najbliższych naborów Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad
Posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego
Ostateczny termin złożenia wniosku do Euroregionu
Termin Posiedzenia Euroregionalnego Komitetu Sterującego
8
14.09.2011
25.11.2011
9
marzec 2012
maj 2012
Ilość wyświetleń: 3564