Europejska Współpraca Terytorialna

Podręcznik beneficjenta
Serwis > POWT RCz-RP 2007-2013 > Dokumenty
 

Podręcznik beneficjenta


Podręcznik Beneficjenta Dofinansowania opisuje proces prawidłowej realizacji projektu w zakresie wyboru wykonawców (zamówienia publiczne), wydatkowania środków, trwałości projektu, prowadzenia ewidencji księgowej czy promocji.  Zawiera również opis monitoringu i kontroli na poziomie projektu oraz sposobu postępowania w przypadku wykrycia nieprawidłowości. Ważną częścią Podręcznika są załączniki, wśród których znajdują się wzory i formularze dokumentów niezbędnych do realizacji i rozliczenia projektu.


Zapoznanie się z zapisami Podręcznika na etapie przygotowywania wniosku projektowego jest niezbędne z uwagi na prawidłowe zaplanowanie postępowań przetargowych czy finansowania projektu.

Obowiązuje jedynie najnowsza wersja Podręcznika.


Podręcznik Beneficjenta Dofinansowania wersja nr 1 z 25 lipca 2008r.


Załączniki wersja nr 1


Załączniki wersja nr 1 (word, excel)Podręcznik Beneficjenta Dofinansowania wersja nr 2 z 9 lutego 2009r.


Załączniki wersja nr 2Podręcznik Beneficjenta Dofinansowania wersja nr 3 z 6 sierpnia 2010r.


Ilość wyświetleń: 3581