Europejska Współpraca Terytorialna

Uszczegółowienie
Serwis > POWT RCz-RP 2007-2013 > Dokumenty
 

Uszczegółowienie


Uszczegółowienie Programu jest dokumentem, który konkretyzuje informacje zawarte w dokumencie programowym. Zawiera przede wszystkim informacje na temat osi priorytetowych w podziale na poszczególne dziedziny wsparcia, zasad wdrażania Programu, promocji, kwalifikowalnych wnioskodawców po polskiej i czeskiej stronie granicy oraz kwalifikowalnych wydatków.


Ważną częścią Uszczegółowienia Programu są jego załączniki, wśród których znajdują się: formularz wniosku projektowego oraz szczegółowego budżetu projektu, wzór umowy partnerskiej, wskaźniki, kryteria oceny projektów (karty oceny), itp.

 
Uszczegółowienie Programu wersja nr 1 z 18 grudnia 2007r.


Załączniki do wersji nr 1 UszczegółowieniaUszczegółowienie Programu wersja nr 2 z 16 maja 2008r.


Załączniki do wersji nr 2 UszczegółowieniaUszczegółowienie Programu wersja nr 3 z 16 marca 2009r.


Załączniki do wersji nr 3 UszczegółowieniaUszczegółowienie Programu wersja nr 4 z 23 września 2009r.


Załączniki do wersji nr 4 UszczegółowieniaUszczegółowienie Programu wersja nr 5 z 27 kwietnia 2010r.


Załączniki do wersji nr 5 UszczegółowieniaUszczegółowienie Programu wersja nr 6 z 16 listopada 2010r.


Załączniki do wersji nr 6 UszczegółowieniaUszczegółowienie Programu wersja nr 7 z 12 maja 2011r.


Załączniki do wersji nr 7 Uszczegółowienia


Ilość wyświetleń: 3173