Europejska Współpraca Terytorialna

Program
Serwis > POWT RCz-RP 2007-2013 > Dokumenty
 

Program


Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 został zatwierdzony przez Komisję Europejską w dniu 11 grudnia 2007r.


Zawiera przede wszystkim informacje na temat charakterystyki obszaru wsparcia, celów i strategii Programu, osi priorytetowych, instytucji zaangażowanych w realizację Programu, procedur związanych z wdrażaniem Programu oraz planu finansowego dotyczacego każdej z osi priorytetowych.


Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 wersja nr 1 z 1 października 2007r.Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 wersja nr 2 z 15 marca 2010r.
 Prognoza oddziaływania na środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Poska 2007 - 2013


Ilość wyświetleń: 12876