Europejska Współpraca Terytorialna

2011
Serwis > Szkolenia
 

2011

Szkolenie „Rozliczanie projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013"

W dniach 19-20 września 2011 r. Regionalny Punkt Kontaktowy wraz z Opolskim Urzędem Wojewódzkim przeprowadził szkolenie dla beneficjentów z zakresu prawidłowego rozliczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

W pierwszej części szkolenia uczestnikom szkolenia przedstawiono informacje o najbliższych działaniach jakie będą podjęte w ramach Programu oraz o planowanych naborach w ramach poszczególnych Dziedzin wsparcia. Następnie przedstawiono kwalifikowalność kosztów w ramach realizowanych projektów pod kątem prawidłowego opisu szczegółowego budżetu projektu oraz najczęstsze błędy jakie pojawiają się podczas rozliczania projektu. Druga część szkolenia miała charakter warsztatów komputerowych. Została przedstawiona i omówiona aplikacja Benefit 7+ służącą do wypełniania raportów monitoringowych, oświadczeń o zrealizowanych wydatkach i wniosków o płatność. Uczestnicy mieli możliwość samodzielnego rozliczenia testowego projektu.

Prezentacje:

Szkolenie „Rozliczanie projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013"

Regionalny Punkt Kontaktowy POWT RCz-RP 2007-2013 w Opolu wspólnie z Opolskim Urzędem Wojewódzkim w Opolu zaprasza na szkolenie z zakresu rozliczania projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

W związku z ograniczoną liczbą miejsc szkolenie odbędzie się w dwóch terminach 19 oraz 20 września 2011 r. w sali komputerowej Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu, ul. Głogowska 27. Zakres szkolenia taki sam każdego dnia.

Na szkoleniu zostaną Państwu przekazane m.in. informacje o dotychczasowym rozdysponowaniu środków w ramach POWT RCz-RP oraz planowanych naborów, omówione zostaną najczęściej popełniane błędy przy rozliczaniu projektów z POWT RCz-RP oraz wzory prawidłowego opisywania dokumentów. W części warsztatowej uczestnicy przygotują przykładowe rozliczenie projektu przy użyciu aplikacji internetowej Benefit7+.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o przesłanie swojego zgłoszenia na adres m.kampa@opolskie.pl lub p.mazur@opolskie.pl do dnia 13 września 2011r.


Prosimy o zaznaczenie terminu, w którym chcą Państwo uczestniczyć w szkoleniu.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
tel. 77 44 04 044 wew.107 lub 108
Szkolenie dla wnioskodawców w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 - Fundusz Mikroprojektów

W dniu 7 lipca 2011 r. Regionalny Punkt Kontaktowy wraz z Euroregionem Pradziad przeprowadził szkolenie dla wnioskodawców w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 z zakresu prawidłowego przygotowania wniosków w ramach Funduszu Mikroprojektów.

W pierwszej części szkolenia uczestnikom szkolenia omówiono prezentację przedstawiającą informacje dotyczące podsumowania IV naboru projektów w ramach POWT RCz-RP 2007-2013. W drugiej część szkolenia pracownicy Euroregionu Pradziad zaprezentowali informacje z zakresu prawidłowego przygotowania projektu, niezbędnych załączników - budżet, oświadczenia, tłumaczenia oraz kwalifikowalności kosztów.

Prezentacje:
1. Podsumowanie IV naboru wniosków w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013
2. Fundusz Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 w Euroregionie Pradziad - szkolenie dla wnioskodawców


Szkolenie dla Wnioskodawców Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad w ramach POWT RCz-RP 2007-2013

Regionalny Punkt Kontaktowy POWT RCz-RP 2007-2013 w Opolu wspólnie ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Pradziad zaprasza na szkolenie z zakresu wypełniania wniosków aplikacyjnych w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 w Euroregionie Pradziad. Szkolenie odbędzie się w dniu 7 lipca 2011 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w sali nr 7 na Ostrówku.

Celem szkolenia jest przedstawienie szczegółowych informacji o tym, jak napisać dobry mikroprojekt i otrzymać dofinansowanie w ramach Funduszu Mikroprojektów. Wnioskodawcom zostaną przekazane praktyczne wskazówki w zakresie prawidłowego przygotowania wniosków aplikacyjnych. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o przesłanie swojego zgłoszenia na adres p.mazur@umwo.opole.pl  do dnia 30 czerwca 2011r.

Program szkolenia:
Godz. 10.00 - Rejestracja uczestników
Godz. 10.30 - Przywitanie uczestników i rozpoczęcie części szkoleniowej.
Godz. 12.00 - Przerwa kawowa
Godz. 12.20 - II część szkoleniowa
Godz. 13.30 - Czas na indywidualne pytania
Godz. 14.00 - Zakończenie

Szkolenie „Transgraniczność w projektach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013"
 
W dniach 6-7 czerwca 2011 r. Regionalny Punkt Kontaktowy przeprowadził szkolenia dla wnioskodawców w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 z zakresu przygotowania projektu pod kątem współpracy i wpływu transgranicznego.

W pierwszej części szkolenia uczestnikom szkolenia omówiono prezentację przedstawiającą informacje dotyczące popełnianych błędów podczas przygotowywania projektów oraz jak ich uniknąć. Druga część szkolenia miała charakter warsztatowy. Została przedstawiona i omówiona metodologia oceny współpracy i wpływu transgranicznego projektów w ramach POWT RCz-RP 2007-2013. Podczas szkolenia uczestnicy otrzymali przykładowe projekty z 3 Dziedzin wsparcia wraz z metodologią oceny współpracy i wpływu transgranicznego projektów, które następnie były przez nich oceniane. Wynik wszystkich ocen zostały omówione pod kątem prawidłowości przygotowywania wniosków projektowych.

Prezentacja: Podstawowe błędy w projektach - jak ich unikać?

Szkolenie dla wnioskodawców w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 z zakresu oceny jakości w projektach
 
W dniu 26 maja 2011 r. Regionalny Punkt Kontaktowy przeprowadził szkolenie dla wnioskodawców w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 z przygotowania projektu pod kątem oceny jakości.

Szkolenie miało charakter warsztatowy. Została przedstawiona i omówiona metodologia oceny jakości projektów w ramach POWT RCz-RP 2007-2013. Podczas szkolenia uczestnicy otrzymali przykładowe projekty z 3 Dziedzin wsparcia wraz z metodologią oceny jakości projektów, które następnie były przez nich oceniane. Wynik wszystkich ocen zostały omówione pod kątem prawidłowości przygotowywania wniosków projektowych.

Szkolenia dla wnioskodawców w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

W związku trwającym naborem projektów w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 serdecznie zapraszamy na szkolenia dla wnioskodawców, które przeprowadzą pracownicy Regionalnego Punktu Kontaktowego w Opolu:
26 maja 2011 r. - Szkolenie z zakresu oceny jakości w projektach
6 czerwca 2011 r. - Szkolenie z zakresu transgraniczności w projektach
7 czerwca 2011 r. - Szkolenie z zakresu transgraniczności w projektach
Poniżej znajdują się Programy powyższych szkoleń oraz formularz zgłoszeniowy.
Aby wziąć udział w szkoleniach, uprzejmie prosimy o wypełnienie załączonego formularza  i przesłanie go na adres: m.kampa@umwo.opole.pl do dnia 23 maja 2011r.
Prosimy o zaznaczenie terminu i szkolenia, w którym chcą Państwo uczestniczyć.
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Małgorzatą Kampa tel. 774404044 wew.108 lub e-mail: m.kampa@umwo.opole.pl

Programy szkoleń:
1. Formularz zgłoszeniowy
2. 26 maja 2011 r.
3. 6 i 7 czerwca 2011 r.

Szkolenie dla wnioskodawców „Wypełnianie wniosków aplikacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

W imieniu Regionalnego Punktu Kontaktowego POWT RCz-RP 2007-2013 w Opolu zapraszamy na szkolenie z zakresu wypełniania wniosków aplikacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Szkolenie odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2011 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w sali nr 7 na Ostrówku.

Celem szkolenia jest przedstawienie możliwości realizacji projektów współpracy z partnerami czeskimi w zakresie dziedzin wsparcia, w której wciąż pozostają środki do wykorzystania. Szkolenie będzie miało charakter warsztatów, uczestnicy będą samodzielnie pracować nad wnioskami projektowymi. Wnioskodawcom zostaną przekazane praktyczne wskazówki w zakresie prawidłowego przygotowania wniosków oraz zasady oceny wspólnych polsko-czeskich projektów.
Uczestnicy będą samodzielnie pracować nad projektami, dostaną czysty wzór projektu, podręcznik wnioskodawcy oraz metodologię oceny. Korzystając z dostępnych materiałów oraz pomocy pracowników RPK , będą przygotowywać fikcyjny projekt.
Program szkolenia:
Godz. 10.00 - Rejestracja uczestników
Godz. 10.30 - Przywitanie uczestników i rozpoczęcie części praktycznej.
Godz. 12.00 - Przerwa kawowa
Godz. 12.20 - Omawianie przygotowanych projektów
Godz. 14.00 - Zakończenie

Szkolenie dla wnioskodawców „Wypełnianie wniosków aplikacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

W imieniu Regionalnego Punktu Kontaktowego POWT w Opolu oraz Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Ołomuńcu zapraszamy na szkolenie z zakresu wypełniania wniosków aplikacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Szkolenie odbędzie się w dniu 28 marca 2011 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w sali nr 7 na Ostrówku.

Celem szkolenia jest przedstawienie możliwości realizacji projektów współpracy z partnerami czeskimi w zakresie dziedzin wsparcia, w której wciąż pozostają środki do wykorzystania. Szkolenie będzie miało charakter warsztatów, uczestnicy będą samodzielnie pracować nad wnioskami projektowymi. Wnioskodawcom zostaną przekazane praktyczne wskazówki w zakresie prawidłowego przygotowania wniosków oraz zasady oceny wspólnych polsko-czeskich projektów.
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres a.wawrzynowicz@umwo.opole.pl do dnia 18 marca br.

Program szkolenia 28 marca 2011 r.:

Godz. 10.00 - Rejestracja uczestników
Godz. 10.30 - Przywitanie uczestników i rozpoczęcie części praktycznej.
Uczestnicy będą samodzielnie pracować nad projektami, dostaną czysty wzór projektu, podręcznik wnioskodawcy oraz metodologię oceny. Korzystając z dostępnych materiałów oraz pomocy pracowników RPK i WST, będą przygotowywać fikcyjny projekt.Godz. 12.00 - Przerwa kawowa
Godz. 12.20 - Omawianie przygotowanych projektów
Godz. 14.00 - Zakończenie

Regionalny Punkt Kontaktowy, Wspólny Sekretariat Techniczny oraz Euroregion Pradziad planują również wyjazdowe konsultacje Wniosków o dofinansowanie w ramach Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.
Konsultacje będą miały miejsce w następujących terminach:
29 marca br. (wt) -  konsultacje w Kędzierzynie- Koźlu (Urząd Miasta w Kędzierzynie)
30 marca br. (śr)  -  Nysa (siedziba Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie)
31 marca br. (czw) - konsultacje w Prudniku (w trakcie ustalania miejsca realizacji)
W ramach konsultacji wnioskodawcy będą mogli skonsultować swoje propozycje projektowe z pracownikami Wspólnego Sekretariatu Technicznego, Regionalnego Punktu Kontaktowego oraz Euroregionu Pradziad. Ponieważ miasta, w których odbędą się konsultacje, leżą blisko granicy polsko-czeskiej, to będą mogli uczestniczyć również czescy wnioskodawcy, pozwoli to na skonsultowanie swoich pomysłów wspólnie z partnerem z drugiej strony granicy.
Osoby zainteresowane udziałem w konsultacjach prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (str.2).

Uwaga:
- Udział w szkoleniu jest bezpłatny
- Szkolenie i konsultacje zostaną poprowadzone przez pracowników Wspólnego Sekretariatu Technicznego oraz Regionalnego Punktu Kontaktowego.
- W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z pracownikami:
Regionalnego Punktu Kontaktowego w Opolu:
- Pani Adriana Wawrzynowicz (tel: 077 440 40 44 wew. 108),
- Pan Przemysław Mazur (077 440 40 44 wew. 107),
Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Ołomuńcu:
- Pani Justyna Siomka (tel. + 420 587 337 714)

Ilość wyświetleń: 5044