Europejska Współpraca Terytorialna

2010
Serwis > Szkolenia
 

2010

Uprzejmie zapraszamy Państwa na szkolenie z rozliczania projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013, prowadzone wspólnie przez pracowników Regionalnego Punktu Kontaktowego PO WT RCz-RP oraz Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.


Głównymi adresatami szkolenia są nowi beneficjenci, którzy po raz pierwszy będą zajmować się realizacją i rozliczaniem projektów w ramach PO WT RCz-RP.


Na szkoleniu zostaną Państwu przekazane m.in. informacje o dotychczasowym rozdysponowaniu środków z PO WT RCz-RP, omówione najczęściej popełniane błędy przy rozliczaniu projektów z PO WT RCz-RP, przygotowanie przykładowego rozliczenia projektu: załączniki, wypełnianie dokumentów w aplikacji internetowej Benefit, wzory prawidłowego opisywania dokumentów .


Szkolenie odbędzie się w sali komputerowej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Piastowska 14.

W związku z ograniczoną liczbą stanowisk komputerowych szkolenie odbędzie się w dwóch terminach:

06 oraz 07 września br. , od godziny 10.00 (zakres szkolenia taki sam każdego dnia).W przypadku zainteresowania udziałem w szkoleniu, prosimy o wypełnienie formularza i odesłanie drogą elektroniczną na adres j.siomka@umwo.opole.pl do dnia 23 sierpnia br.


W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:


Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
Urzad Marszalkowski Województwa Opolskiego
tel. 77 54 16 620
e-mail: j.siomka@umwo.opole.pl

Formularz zgłoszeniowy


Ilość wyświetleń: 3325