Europejska Współpraca Terytorialna

O Programie
Serwis > Program Współpracy Międzyregionalnej
 

O Programie

Współpraca międzyregionalna


W okresie programowania 2007-2013 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej będzie realizowany Program Operacyjny Współpracy Międzyregionalnej - INTERREG IV C, który swoim zasięgiem obejmie całe terytorium Unii Europejskiej.

Będą w nim uczestniczyli partnerzy z 27 państw członkowskich Unii Europejskiej oraz z Norwegii i Szwajcarii. W ramach tego programu wspierane będą działania zmierzające do poprawy efektywności polityki regionalnej poprzez promowanie innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy oraz ochronę środowiska i zapobieganie zagrożeniom.

Budżet programu wynosi 321 mln euro (wyłącznie środki EFRR).
Potencjalni beneficjenci programu to przede wszystkim:

 • władze regionalne i lokalne,
 • instytucje publiczne i jednostki organizacyjne powołane w celu świadczenia usług publicznych w zakresie ochrony środowiska, ochrony dziedzictwa naturalnego i kulturowego, transportu publicznego,
 • agencje rozwoju regionalnego,
 • uczelnie wyższe,
 • instytuty naukowo-badawcze,
 • parki technologiczne,
 • inkubatory przedsiębiorczości,
 • centra innowacyjności,
 • organizacje turystyczne,
 • służby ratownicze,
 • inne instytucje.


Ilość wyświetleń: 3311