Europejska Współpraca Terytorialna

Kontakt
Serwis > Programy Współpracy Transnarodowej > Program Regionu Morza Bałtyckiego
 

Kontakt

Managing Authority - Instytucja Zarządzająca


Investitionsbank Schleswig-Holstein
Fleethörn 29-31
24103 Kiel, Germany
PO Box 1122
www.ib-sh.de

Joint Technical Secretariat - Wspólny Sekretariat Techniczny

Baltic Sea Region Programme 2007-2013
Joint Technical Secretariat Rostock

Grubenstrasse 20
18055 Rostock
Germany
Tel.: +49 381 45484 5281
Fax: +49 381 45484 5282
e-mail: info@eu.baltic.net
http://eu.baltic.net

Baltic Sea Region Programme 2007-2013
Joint Technical Secretariat Riga

Elizabetes iela 19
1010 Riga
Latvia
Tel.: +371 735 7368
Fax: +371 735 7372

Osoba do kontaktu w Polsce


Dorota Trapczyńska
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Departament Współpracy Terytorialnej
Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
Tel.: +48 22 330 31 34
Fax: + 48 22 330 31 56
e-mail: Dorota.Trapczynska@mrr.gov.pl


Ilość wyświetleń: 3202