Europejska Współpraca Terytorialna

Cele Programu
Serwis > Programy Współpracy Transnarodowej > Program Regionu Morza Bałtyckiego
 

Cele Programu

Najważniejszym celem strategicznym Programu Region Morza Bałtyckiego jest wsparcie rozwoju zrównoważonego, konkurencyjnego i terytorialnie zintegrowanego regionu Morza Bałtyckiego poprzez łączenie potencjałów ponad granicami. Tym samym Program realizuje cele zawarte w strategiach z Lizbony i Göteborga.


Ilość wyświetleń: 2755