Europejska Współpraca Terytorialna

Priorytety
Serwis > Program Współpracy Międzyregionalnej
 

Priorytety

Do głównych priorytetów współpracy międzyregionalnej będą należały:

 1. Innowacyjność oraz gospodarka oparta na wiedzy, w tym:
  • rozwój technologii i badań,
  • rozwój przedsiębiorczości i MŚP,
  • rozwój społeczeństwa informacyjnego,
  • wykorzystanie ICT w sektorze prywatnym i usługach publicznych,
  • działania na rzecz zwiększenia zatrudnienia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  • wspieranie restrukturyzacji obszarów uzależnionych od tradycyjnych gałęzi przemysłu,
  • wspieranie działań dostosowawczych do zmian społeczno-gospodarczych, wynikających z procesu globalizacji i zmian demograficznych.
 2. Ochrona środowiska oraz zapobieganie ryzyku, w tym:
  • działania mające na celu zapobieganie ryzykom naturalnym i technologicznym,
  • zarządzanie zasobami wodnymi,
  • gospodarowanie odpadami,
  • ochrona dziedzictwa naturalnego ( szczególnie obszarów NATURA 2000),
  • zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez ochronę dziedzictwa kulturowego, krajobrazowego,
  • działania w zakresie efektywnego wykorzystania energii i zrównoważonego transportu.
 3. Inicjatywy regionalne, polegające na współpracy partnerów regionalnych i lokalnych z różnych państw poprzez:
  • wymianę doświadczeń,
  • wymianę wiedzy,
  • wymianę różnego rodzaju rozwiązań,
  • wymianę dobrych praktyk w zakresie rozwoju regionalnego.


Ilość wyświetleń: 3312