Europejska Współpraca Terytorialna

Dla kogo?
Serwis > POWT RCz-RP 2007-2013 > O Programie
 

Dla kogo?

Przykładowymi wnioskodawcami w ramach PO WT RCZ-RP, zgodnie z Programem są:


• jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli,

• podmioty i jednostki organizacyjne powoływane lub tworzone przez państwo, wojewodów lub jednostki samorządu terytorialnego w celu świadczenia usług publicznych,

• pozarządowe organizacje typu non-profit (NGO),

• izby gospodarcze,

• szkoły wyższe, inne publiczne instytucje prowadzące działalność edukacyjną lub badawczą,

• inne podmioty i stowarzyszenia o charakterze non-profit (np. instytucje kulturalne, edukacyjne i kościelne),

• euroregiony.


Wnioskodawca może pochodzić spoza obszaru wsparcia polsko-czeskiego pogranicza, jeśli posiada uprawnienia do prowadzenia działalności na obszarze wsparcia.

Poniżej przygotowaliśmy dla Państwa tabelę przyporządkowującą poszczególne typy beneficjentów (zgodnie z uszczegółowieniem Programu) do Dziedzin wsparcia.
 
Tabela
 


Ilość wyświetleń: 3201