Europejska Współpraca Terytorialna

Obszar Wsparcia
Serwis > POWT RCz-RP 2007-2013 > O Programie
 

Obszar Wsparcia

Powierzchnia całego obszaru pogranicza wynosi 47 097 km².

Z tego czeska część pogranicza obejmuje 23 135 km2, co stanowi 29,2% całej powierzchni kraju.
Polska część obszaru przygranicznego objętego Programem zajmuje powierzchnię 23 962 km2, co stanowi 7,7% powierzchni całego kraju.
Po stronie czeskiej Program swoim zasięgiem obejmuje Kraje: liberecki, královéhradecký, pardubicki, ołomuniecki, morawskośląski.
Po stronie polskiej stronie obszar pogranicza stanowią podregiony na poziomie NUTS III - Jeleniogórski, Wałbrzyski, Wrocławski (z tego podregionu do obszaru wsparcia należy tylko powiat Strzeliński), Nyski , Opolski, Rybnicki, Bielski i Tyski (z tego podregionu do obszaru wsparcia należy tylko powiat pszczyński).


Ilość wyświetleń: 4283