Europejska Współpraca Terytorialna

Aktualności
Serwis
 

Nowa wersja załącznika nr 9 Podręcznika Wnioskodawcy – Szczegółowy budżet projektu - Interreg V-A RCz-PL

(2017-06-20)

Wspólny sekretariat w Ołomuńcu udostepnił poprawioną wersję załącznika nr 9 Podręcznika Wnioskodawcy - Szczegółowy budżet projektu. Z powodu błędnie ustawionej kontroli wypełnienia danych, na niektórych zakładkach nie było możliwe przyporządkowanie wydatków do działań 0 i 11.

W przypadku projektów z taką strukturą budżetu, w której opisany błąd nie uniemożliwia poprawnego wypełnienia budżetu, partnerzy mogą podczas składania wniosku wykorzystać dotychczasową wersję załącznika. W pozostałych przypadkach prosimy partnerów, którzy już rozpoczęli wypełnianie budżetu, aby skonsultowali ze Wspólnym Sekretariatem manualny sposób zmiany ustawień kontroli wypełniania danych we wskazanych polach w wypełnionym budżecie lub skorzystali z nowej wersji budżetu.


Ilość wyświetleń: 206105