Europejska Współpraca Terytorialna

Aktualności
Serwis
 

Wyniki posiedzienia Komitetu Monitorującego Interreg V-A RCz-PL - 23.06.2017 r.

(2017-06-28)

W dniu 23 czerwca 2017 r. odbyło się 9. posiedzenie Komitetu Monitorującego, którego przedmiotem następujące punkty:

1. rekomendowanie do dofinansowania projektów z osi priorytetowej 1

2. rekomendowanie do dofinansowania projektów PT

3. doprecyzowanie zapisów Regulaminu KM

4. zatwierdzenie Raportu Rocznego za rok 2016

5. zatwierdzenie zmian istotnych w projektach

6. uchwalenie harmonogramu naborów wniosków w roku 2018

Więcej informacji tutaj.


Ilość wyświetleń: 206106