Europejska Współpraca Terytorialna

Aktualności
Serwis
 

Wspólny Sekretariat w Ołomuńcu zamieścił listę otrzymanych propozycji projektowych do OP 2 na dzień 30.06.2017.

(2017-07-05)

Wpłynęło 100 propozycji projektowych z całego pogranicza polsko-czeskiego do osi priorytetowej 2 - Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia. Wśród złożonych propozycji jest 9 projektów planowanych do realizacji w partnerstwie z podmiotami z województwa opolskiego.


Ilość wyświetleń: 543408