Europejska Współpraca Terytorialna

Aktualności
Serwis
 

Zalecenia metodologiczne nr 1 do Podręcznika Wnioskodawcy nr 3 - Interreg V-A RCz-PL

(2017-02-03)

Wspólny Sekretariat w Ołomuńcu zamieścił 2 lutego 2017 r. w sekcji Podręcznik Wnioskodawcy  Zalecenie metodyczne nr 1 PW wersja 3.

Załączniki, które są częścią tego Zalecenia Metodycznego, zostały jednocześnie umieszczone w załącznikach do PW 3.


Ilość wyświetleń: 206174