Europejska Współpraca Terytorialna

Aktualności
Serwis
 Szkolenie dla wnioskodawców Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska dotyczące prawidłowego przygotowywania wniosków projektowych

(2016-10-25)
.


Regionalny Punktu Kontaktowy w Opolu we współpracy z Biurem Euroregionu Pradziad w Prudniku zorganizował szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska.

Szkolenie odbyło się 21 października br. w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie.

Celem szkolenia było przedstawienie zasad oraz możliwości realizacji projektów we współpracy z partnerami czeskimi w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska.

Potencjalnym wnioskodawcom zostały przekazane informacje m.in. w zakresie planowanych naborów, prawidłowego przygotowania wniosków oraz zasad oceny wspólnych polsko-czeskich projektów. Uczestnicy mogli przedstawić swoje pomysły na realizację polsko-czeskich projektów, otrzymali praktyczne wskazówki dot. planowania działań oraz budżetu w projekcie.


Ilość wyświetleń: 206140