Europejska Współpraca Terytorialna

Aktualności
Serwis
 

Spotkanie informacyjne na temat programów współpracy transnarodowej i międzyregionalnej z udziałem Polski

(2016-10-24)
.


Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego oraz Ministerstwo Rozwoju zapraszają na Spotkanie informacyjne na temat programów współpracy transnarodowej i międzyregionalnej z udziałem Polski.

Spotkanie odbędzie się 16 listopada br. w sali Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego, przy ul. Piastowskiej 14 w Opolu (program w załączeniu).

Programy Interreg Europa Środkowa, Interreg Region Morza Bałtyckiego oraz Interreg Europa umożliwiają współpracę z partnerami z UE, Białorusi, Norwegii, Szwajcarii i Rosji w dziedzinach innowacyjności i badań, konkurencyjności MŚP, ochrony środowiska, gospodarki niskoemisyjnej i zasobów kulturowych i naturalnych.

Zaangażowanie w międzynarodowe projekty umożliwia współpracę z liderami w danej dziedzinie, dostęp do szeroko rozumianej innowacji oraz funkcjonujących w Europie rozwiązań.

Do udziału w bezpłatnym spotkaniu zapraszamy instytucje z regionu - JST wszystkich szczebli, uczelnie, w tym prywatne, agencje rozwoju, klastry, organizacje pozarządowe, fundacje, podmioty prywatne oraz innych zainteresowanych.

Rejestracja on-line pod adresem (o możliwości udziału decyduje kolejność zgłoszeń): https://europasrodkowa.gov.pl/


Anna Stol

Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej w Katowicach

Departament Współpracy Terytorialnej

Ministerstwo Rozwoju

tel. 32 253 9008 17


Transnational and Interregional Cooperation Unit

Ministry of Economic Development

tel. + 48 32 253 9008 17


e-mail: Anna.Stol@mr.gov.pl

www.mr.gov.pl


Ilość wyświetleń: 206122