Europejska Współpraca Terytorialna

Aktualności
Serwis
 

Ruszyły platformy learningowe Interreg Europa

(2016-10-14)
.


Uprzejmie informujemy, że program Interreg Europa uruchomił platformy learningowe w zakresie polityk http://www.interregeurope.eu/policy-learning-platform


Platformy prowadzą zespoły ekspertów i Wspólny Sekretariat (Lille, FR), tematycznie odpowiadają priorytetom programu, tj. Badania i innowacje, Konkurencyjność MŚP, Gospodarka niskoemisyjna, Środowisko i zasoby.

Jest to ogólnoeuropejski, bezpłatny zasób wiedzy na temat projektów, polityk, praktyk, wychodzący poza programy Europejskie Współpracy Terytorialnej.

Platformy są połączone ze stroną programu Interreg Europa: http://www.interregeurope.eu/

Informacje o programie w języku polskim są dostępne na stronie Ministerstwa Rozwoju: ewt.gov.pl ,

Informacji udziela także ulokowany w Departamencie Współpracy Terytorialnej Ministerstwa Rozwoju Krajowy Punkt Kontaktowy Interreg Europa


Osoba do kontaktu:

Anna Stol

e-mail: Anna.Stol@mr.gov.pl

tel. 32 253 90 08


Ilość wyświetleń: 206097