Europejska Współpraca Terytorialna

Aktualności
Serwis
 

Spotkanie informacyjne na temat naboru projektów typu Seed Money, finansowanego w ramach programu Interreg Region Morza Bałtyckiego.

(2016-10-06)
.


Ministerstwo Rozwoju zaprasza na spotkanie informacyjne na temat naboru projektów typu Seed Money, które odbędzie się 10 października 2016 r. w Warszawie, w sali kinowej Ministerstwa (wejście od ulicy Wspólnej 2/4).


Środki instrumentu Seed Money, finansowanego w ramach programu Interreg Region Morza Bałtyckiego, wspierają etap przygotowawczy projektów wpisujących się w plan działania Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUE RMB). Projekt przygotowany dzięki Seed Money będzie można zaproponować do realizacji w ramach jakichkolwiek programów unijnych, krajowych, regionalnych lub innych.


Plan spotkania informacyjnego obejmuje prezentacje na temat SUE RMB i zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach Seed Money.


INFORMACJE O NABORZE


Nabór projektów typu Seed Money rozpoczął się 21 września br.


Projekt wniosku o dofinansowanie zawierający koncepcję planowanego głównego projektu należy złożyć do odpowiedniego Koordynatora Obszaru Tematycznego lub Działania Horyzontalnego SUE RMB przed 28 października 2016 r.


Lista kontaktowa:


www.balticsea-region-strategy.eu/contacts


Wniosek mogą złożyć organy publiczne szczebla lokalnego, regionalnego lub krajowego, instytucje prowadzące badania naukowe i szkolenia, organizacje pozarządowe, agencje sektorowe i stowarzyszenia działające w obszarze objętym programem Interreg Region Morza Bałtyckiego (IBSR).


Prywatne organizacje nastawione na zysk nie kwalifikują się do uzyskania dofinansowania w ramach instrumentu Seed Money.


W każdym projekcie musi uczestniczyć co najmniej trzech partnerów z trzech różnych państw z obszaru objętego programem IBSR: partner wiodący i minimum dwóch innych partnerów projektu. Partnerzy wiodący muszą mieć siedzibę na terytorium państwa członkowskiego UE na obszarze objętym programem IBSR lub w Norwegii.


Łączny budżet projektu typu Seed Money wynosi 50 000 EUR. Dofinansowanie ze środków IBSR stanowi maksymalnie 85% łącznego budżetu. Aby uzyskać dofinansowanie, partnerzy projektu muszą wnieść własny wkład finansowy wynoszący co najmniej 15% łącznego budżetu. Wkłady te nie mogą pochodzić ze źródeł unijnych.


Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej programu (http://www.interreg-baltic.eu/):
  • Program Współpracy Interreg Region Morza Bałtyckiego
  • podręcznik programu (rozdział J dotyczy instrumentu Seed Money);
  • pakiet aplikacyjny dla pierwszego zaproszenia do składania wniosków o dofinansowanie Seed Money.


Agenda spotkania, polskie tłumaczenie ogłoszenia o naborze oraz rejestracja na spotkanie dostępne są pod adresem: https://europasrodkowa.gov.pl/zaproszenia/item/426-spotkanie-informacyjne-na-temat-naboru-projektow-seed-money-z-program-interreg-region-morza-baltyckiego-warszawa-10-pazdziernika-2016-r


Organizator nie zwraca kosztów podróży i zakwaterowania. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.


Potwierdzenie udziału zostanie przesłane drogą mailową pod adresem wskazanym podczas rejestracji.


W przypadku pytań uprzejmie proszę o kontakt:


Monika Strojecka-Gevorgyan


Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej w Katowicach

Departament Współpracy Terytorialnej Ministerstwo Rozwoju

tel. 32 253 9008 16


e-mail: Monika.Strojecka-Gevorgyan@mr.gov.pl


www.mr.gov.pl


Ilość wyświetleń: 206134