Europejska Współpraca Terytorialna

Aktualności
Serwis
 

Podpis zdjęcia

Konsultacje dotyczące możliwości realizowania projektów w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska

(2016-06-01)
.


Zapraszamy na konsultacje dotyczące Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska podczas Pikniku z Funduszami Europejskimi, który odbędzie 4 czerwca br. na Rynku w Paczkowie

Zainteresowanym osobom zostaną przekazane informacje m.in. w zakresie planowanych naborów, prawidłowego przygotowania wniosków oraz zasad oceny wspólnych polsko-czeskich projektów. Uczestnicy będą mogli przedstawić swoje pomysły na realizację polsko-czeskich projektów, otrzymają praktyczne wskazówki dot. planowania działań oraz budżetu w projekcie. Informacji o Programie będą udzielać pracownicy Regionalnego Punktu Kontaktowego w Opolu.

Więcej informacji o Pikniku z Funduszami http://rpo.opolskie.pl/?p=16457

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z pracownikiem Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO, Panią Justyną Wójcik: tel. 77 44 04 44 wew. 109, justyna.wojcik@opolskie.pl.


Ilość wyświetleń: 206139