Europejska Współpraca Terytorialna

Aktualności
Serwis
 

Konkurs na najlepsze projekty współpracy transgranicznej.

(2016-05-25)

Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej 2016 zaprasza do zgłaszania projektów dot. współpracy transgranicznej.

Konkurs adresowany jest do instytucji kultury, organizacji pozarządowych, jak i nieformalnych grup twórczych, osób prywatnych, samorządów lokalnych, a także podmiotów gospodarczych, zarówno z krajów Unii Europejskiej oraz Partnerstwa Wschodniego.

Głównym celem Konkursu jest rozwijanie współpracy transgranicznej oraz wymiana dobrych praktyk i doświadczeń w zakresie inicjatyw projektowych realizowanych na obszarze Europy Wschodniej o charakterze rozwojowym.

W konkursie zostanie przyznana jedna główna nagroda w każdej z siedmiu kategorii (Dobre rządzenie, Społeczeństwo obywatelskie, Kultura, Turystyka, Edukacja, Ochrona środowiska, Dziedzictwo) oraz wyróżnienia.
Nagrodzone projekty będą prezentowane podczas Kongresu, jak też zostaną opublikowane w folderze promocyjnym.

Zgłoszenia na konkurs należy dokonać poprzez formularz umieszczony na stronie http://kongres.lublin.eu/formularz-konkursowy

Termin wysyłania zgłoszeń upływa 31 maja 2016 r.

Konkurs nie przewiduje wsparcia finansowego.


Ilość wyświetleń: 206095