Europejska Współpraca Terytorialna

Aktualności
Serwis
 

Konsultacje dotyczące możliwości realizowania projektów w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska

(2016-05-17)

Podczas Pikniku z Funduszami Europejskimi, który odbędzie 22 maja br. na Stadionie w Nysie, zapraszamy na konsultacje dotyczące Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska Zainteresowanym osobom zostaną przekazane informacje m.in. w zakresie planowanych naborów, prawidłowego przygotowania wniosków oraz zasad oceny wspólnych polsko-czeskich projektów. Uczestnicy będą mogli przedstawić swoje pomysły na realizację polsko-czeskich projektów, otrzymają praktyczne wskazówki dot. planowania działań oraz budżetu w projekcie. Informacji o Programie będą udzielać pracownicy Regionalnego Punktu Kontaktowego w Opolu. Więcej informacji o Pikniku z Funduszami. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z pracownikiem Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO, Panią Justyną Wójcik: tel. 77 44 04 44 wew. 109, justyna.wojcik@opolskie.pl.  


Ilość wyświetleń: 206146