Europejska Współpraca Terytorialna

Aktualności
Serwis
 

Zmiana terminu zakończenia naboru projektów z Osi II

(2016-04-21)
.
Informujemy, że 19.04.2016 Komitet Monitorujący Programu Interreg V-A republika Czeska - Polska podjął decyzje o przesunięciu terminu składania wniosków projektowych w 2 osi priorytetowej. Nowy termin złożenia kompletnych wniosków projektowych został wyznaczony na 31.05.2016.


Ilość wyświetleń: 206110