Europejska Współpraca Terytorialna

Aktualności
Serwis
 

Konsultacje dla wnioskodawców Programu Interreg V-A

(2016-03-23)


W imieniu Sekretariatu Technicznego w Ołomuńcu serdecznie zapraszamy na dni konsultacyjne przeznaczone dla wnioskodawców, którzy złożyli propozycje projektowe w ramach osi priorytetowej 2.Konsultacje dla wnioskodawców z kraju kralovehradeckiego, pardubickiego, libereckiego i województwa dolnośląskiego odbędą się w Hradcu Králové (adres Krajský úřad, Pivovarské náměstí 1245) w dniach 13 (-14) kwietnia 2016 r. Swoje zgłoszenia należy przesyłać na adres lub jpirko@kr-kralovehradecky.cz w terminie najpóźniej do 05.04.2016. Konsultacje dla wnioskodawców z kraju morawskośląskiego, województwa śląskiego i opolskiego odbędą się w Bielsku – Białej (adres ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała) w dniach 7 (-8) kwietnia 2016 r. Swoje zgłoszenia należy przesyłać na adres mdrozdz@slaskie.pl oraz mjasek@slaskie.pl w terminie najpóźniej do 01.04.2016.

Zainteresowani wnioskodawcy, którzy nie mogą uczestniczyć w dniach konsultacyjnych mają możliwość, tak samo jak wnioskodawcy z okolic Ołomuńca, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, konsultować projekty w siedzibie WS.


Ilość miejsc jest ograniczona a po ich wyczerpaniu rejestracja zostanie ukończona. Konsultacje nie są obowiązkowe. Jeżeli zechcą Państwo w nich uczestniczyć, warunkiem koniecznym odbycia się konsultacji będzie obecność partnerów z obu stron granicy.


Ze względów organizacyjnych, w zgłoszeniu prosimy dopisać tytuł projektu zgodny z tytułem propozycji projektowej oraz Partnera Wiodącego.


Data i godzina konsultacji zostanie przesłana do Państwa po zakończeniu rejestracji.


Ilość wyświetleń: 206143