Europejska Współpraca Terytorialna

Aktualności
Serwis
 

Wspólne projekty na polsko-czeskim pograniczu

(2016-02-24)


Ponad 226 mln euro czeka na beneficjentów Programu Interreg Republika Czeska-Polska. To najwięcej wśród programów transgranicznych, w których uczestniczy Polska. Zdecydowaną większość jego funduszy przeznaczono na poprawę dostępności transportowej atrakcji kulturowych i przyrodniczych pogranicza.

"W związku z dużym zainteresowaniem programem, przesunęliśmy terminy składania wniosków w trzech konkursach"– poinformował wiceminister Adam Hamryszczak.


Dotyczą one edukacji i podnoszenia kwalifikacji (nabór potrwa do 29 lutego br.), współpracy instytucji i społeczności (do 7 marca). Najwięcej czasu na złożenie wniosków (do 10 maja br.) mają osoby zainteresowane realizacją projektów służących rozwojowi potencjału przyrodniczego i kulturowego.Aplikacje mogą być złożone wyłącznie dla projektów, których propozycje otrzymały pozytywną opinię Wspólnego Sekretariatu.

Wybrano już do dofinansowania dwa przedsięwzięcia w zakresie infrastruktury drogowej.

"Nowe drogi nie tylko zwiększą bezpieczeństwo podróżujących i skrócą czas przejazdu, ale i ułatwią dotarcie do licznych atrakcji turystycznych. Inwestycje w infrastrukturę drogową umożliwią dalszy rozwój usług, co pozytywnie wpłynie na gospodarkę regionu"– zwrócił uwagę wiceszef resortu.

Są to:
1. projekt pn. "Od zamku Frýdlant do zamku Czocha" o wartości dofinansowania 16,8 mln euro, realizowany przez kraj liberecki i województwo dolnośląskie – ułatwi dojazd m.in. do zamku i pałacu Frýdlant, centrum uzdrowiskowego miejscowości Lázně Libverda, zamku Czocha, uzdrowiskowej miejscowość Świeradów Zdrój, zamku Świecie i zamku Gryf w Proszówce;

2. projekt pn. "Zwiększenie transgranicznej dostępności Písečná-Nysa" o wartości dofinansowania 3,1 mln euro, realizowany przez kraj ołomuniecki i powiat nyski – pozwoli na podniesienie jakości najkrótszego połączenia drogowego pomiędzy dwoma ważnymi ośrodkami regionalnymi – Nysą i uzdrowiskowym Jesenikiem.

Informacje o konkursach z przedłużonymi terminami naborów

Edukacja i kwalifikacje

Współpraca instytucji i społeczności

Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia


Ilość wyświetleń: 206093