Europejska Współpraca Terytorialna

Aktualności
Serwis
 

Podpis elektroniczny wniosków (Interreg V-A RCz-PL)

(2016-02-19)


Partnerów Wiodących z województwa opolskiego przygotowujących wnioski projektowe do złożenia w ramach 3 i 4 Osi Priorytetowej Programu Interreg V-a Republika Czeska-Polska, w sytuacji kiedy kwalifikowany podpis elektroniczny nie będzie działał, prosimy o kontakt telefoniczny:

Regionalny Punkt Kontaktowy w Województwie Opolskim,
tel.: +48 77 44 04 044 (wew. 107, 108, 109),
fax: +48 77 541 65 67,
email: rpk@opolskie.pl
ul. Barlickiego 17,
45-083 Opole,


Ilość wyświetleń: 206163