Europejska Współpraca Terytorialna

Aktualności
Serwis
 

Informacja dla polskich Partnerów Wiodących projektów składanych w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska

(2016-02-16)

W związku z problemami technicznymi z kwalifikowanym podpisem elektronicznym w portalu internetowym MS2014+ informujemy, że istnieje możliwość złożenia projektów przez polskich Partnerów Wiodących, w tym m.in. Partnerów Wiodących projektów z województwa opolskiego, bez stosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego zgodnie z procedurą wynikającą z Podręcznika Wnioskodawcy Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska

Polscy Partnerzy Wiodący projektów składanych w programie Intereg V-A Republika Czeska – Polska mogą skorzystać ze wsparcia Wspólnego Sekretariatu w podpisywaniu składanych elektronicznie wniosków projektowych.<br>
W programie Interreg V-A Republika Czeska – Polska zbliżają się terminy składania pełnych wniosków projektowych:

• w priorytecie 3 (Edukacja i kwalifikacje) – nabór kończy się 29 lutego 2016 r.,

• w priorytecie 2 (Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia) – nabór kończy się 10 maja 2016 r.,

• w priorytecie 4 (Współpraca instytucji i społeczności) – nabór kończy się 7 marca 2016 r.

W związku z problemami technicznymi z korzystaniem z polskich elektronicznych podpisów kwalifikowanych w systemie składania wniosków w programie Interreg V-A Republika Czeska – Polska (MS2014+), informujemy, że istnieje możliwość złożenia projektów przez polskich Partnerów Wiodących z wykorzystaniem podpisu elektronicznego Wspólnego Sekretariatu. Zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale 4. Podręcznika Wnioskodawcy (Ogólne zasady składania wniosków), Wnioskodawca składa we właściwym Regionalnym Punkcie Kontaktowym upoważnienie do podpisania wniosku za pomocą kwalifikowanego elektronicznego podpisu przez Wspólny Sekretariat w Ołomuńcu. Wzór upoważnienia określa załącznik nr 38 do Podręcznika Wnioskodawcy.

Podręcznik Wnioskodawcy wraz z załącznikami są opublikowane na stronie programu.

Ze względu na konieczność weryfikacji upoważnienia przez Regionalny Punkt Kontaktowy niezbędne jest, aby Partnerzy Wiodący przekazywali upoważnienia z odpowiednim wyprzedzeniem – minimum 3 dni przed terminem zakończenia naboru wniosków projektowych w danym priorytecie. Zbyt późne dostarczenie upoważnienia może skutkować niezłożeniem wniosku.
Do upoważnienia należy dołączyć załączniki umożliwiające sprawdzenie poprawności danych podanych w upoważnieniu. Szczegółowych informacji na temat procedury składania wniosków udzieli Regionalny Punkt Kontaktowy:

Regionalny Punkt Kontaktowy w Województwie Opolskim,

tel.: +48 77 44 04 044 (wew. 107 i 108),

fax: +48 77 541 65 67,

email: p.mazur@opolskie.pl, d.parobij@opolskie.pl, rpk@opolskie.pl

ul. Barlickiego 17,

45-083 Opole,

http://www.ewt.opolskie.pl

Wspólny Sekretariat Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska,

Centrum Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej,

Jeremenkova 40 b,

779 00 Olomouce,

mail: js.olomouc@crr.cz,

tel. +420 587 337 710,
http://www.cz-pl.eu

Szczegółowe informacje:
http://www.ewt.gov.pl/Strony/wiadomosci/Informacja-dla-polskich-Partnerow-Wiodacych-projektow-skladanych-w-ramach-programu-Interreg-V-A-Republika-Czeska-Polska


Ilość wyświetleń: 206126