Europejska Współpraca Terytorialna

Aktualności
Serwis
 

Podpis zdjęcia

Nabór ekspertów do Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska

(2015-12-22)Zapraszamy do składania ofert w naborze ekspertów regionalnych do oceny projektów w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego jako Podmiot Regionalny uczestniczący we wdrażaniu Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska ogłasza nabór na EKSPERTÓW REGIONALNYCH do oceny projektów składanych w ramach Programu.

Zapraszamy do udziału w naborze!

Prosimy o zapoznanie się z warunkami uczestnictwa umieszczonymi w ogłoszeniu o naborze i pobranie  odpowiednich formularzy.


Skany wypełnionych i podpisanych dokumentów wraz z załącznikami oraz wersje elektroniczne wypełnionych formularzy należy przesyłać na adres e-mail: rpk@opolskie.pl  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 stycznia 2016 r. do godziny 12:00. Dla zachowania terminu obowiązuje data wpływu dokumentów w wersji elektronicznej. Nie przewiduje się procedury poprawy i/lub uzupełnienia wniosku.

Dodatkowo obowiązkowe jest dostarczenie oryginałów wymienionych w ogłoszeniu o naborze najpóźniej do 11 stycznia 2016 r.  - osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:


Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego


Referat Informacji i Promocji Funduszy

ul. Barlickiego 17, pok 3

45-083 Opole


w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na Ekspertów Interreg V-A RCz-PL / Do rąk własnych ".

W przypadku niedostarczenia oryginalnych dokumentów wniosek nie będzie rozpatrywany.

 

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o naborze

Wzór formularza

Wzór życiorysu zawodowego eksperta regionalnego

Oświadczenie o niekaralności


Ilość wyświetleń: 206124