Europejska Współpraca Terytorialna

Aktualności
Serwis
 

Seminarium informacyjne dla wnioskodawców Programu Interreg V-A RCz-PL

(2015-10-20)

Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska organizuje seminarium informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców dotyczące podstawowych zagadnień nowego Programu.
Podczas spotkania omawiane będą m.in.: zasady kwalifikowalności wnioskodawców, kwalifikowalności wydatków w poszczególnych osiach priorytetowych, budżet projektu oraz propozycja projektowa i wniosek projektowy wraz z załącznikami, mikroprojekty.
Seminarium odbędzie się 26 października br. w Prudniku. Szczegółowy program seminarium znajduje się w załączeniu. Rejestracja uczestników odbywa się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.
Serdecznie zapraszamy wszystkich przedstawicieli instytucji z województwa opolskiego, zainteresowanych przygotowaniem wspólnych polsko-czeskich projektów transgranicznych realizowanych w ramach Programu Interreg V-A RCz-PL.
Liczba miejsc ograniczona.


Ilość wyświetleń: 206115