Europejska Współpraca Terytorialna

Aktualności
Serwis
 

Seminarium informacyjne dotyczące Programu Interreg V - A Republika Czeska - Polska

(2015-09-21)


Regionalny Punkt Kontaktowy w Opolu zaprasza na wstępne seminarium dla wnioskodawców w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska dotyczące podstawowych zagadnień nowego Programu. Seminarium przeznaczone jest dla potencjalnych wnioskodawców i odbędzie się 30 września 2015 r. w Opolu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, sala Orła Białego na Ostrówku.

Podczas spotkania omawiane będą m.in.:

• zasady kwalifikowalności wnioskodawców,

• kwalifikowalności wydatków w poszczególnych osiach priorytetowych,

• budżet projektu,

• propozycja projektowa i wniosek projektowy wraz z załącznikami.


Do wzięcia udziału w wydarzeniu konieczna jest rejestracja uczestników za pośrednictwem poniższego formularza. Rekrutacja kończy się w dniu 29.09.2015 r. Ze względów organizacyjnych w seminarium mogą uczestniczyć max. 2 osoby z jednej instytucji. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy

Program Seminarium

Serdecznie zapraszamy wszystkich przedstawicieli instytucji z województwa opolskiego, zainteresowanych przygotowaniem wspólnych polsko-czeskich projektów transgranicznych realizowanych w ramach Interreg V-A RCz-PL.


Ilość wyświetleń: 206114