Europejska Współpraca Terytorialna

Aktualności
Serwis
 

Seminarium Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 23.09.2015 r., Ołomuniec

(2015-09-14)

Wspólny Sekretariat Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska organizuje pierwsze seminarium dla potencjalnych wnioskodawców dotyczące podstawowych zagadnień nowego Programu. Podczas spotkania omawiane będą m.in.: zasady kwalifikowalności wnioskodawców, kwalifikowalności wydatków w poszczególnych osiach priorytetowych, budżet projektu oraz propozycja projektowa i wniosek projektowy wraz z załącznikami. Pierwsze seminarium, przeznaczone jest zarówno dla czeskich jak i polskich potencjalnych wnioskodawców i odbędzie się 23 września br. w Ołomuńcu. Rejestracja uczestników rozpoczyna się w dniu dzisiejszym tj. 11 września br. za pośrednictwem strony internetowej Programu www.cz-pl.eu Serdecznie zapraszamy wszystkich przedstawicieli instytucji z województwa opolskiego (tj. obszaru objętego Programem), zainteresowanych przygotowaniem wspólnych polsko-czeskich projektów transgranicznych realizowanych w ramach Interreg V-A RCz-PL.


Ilość wyświetleń: 206137