Europejska Współpraca Terytorialna

Aktualności
Serwis
 

Newsletter Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska

(2015-09-14)

W związku z rozpoczęciem się Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, już pod koniec września rozpoczną się pierwsze seminaria dla potencjalnych wnioskodawców dotyczące podstawowych zagadnień nowego Programu. Podczas spotkań, omawiane będą między innymi następujące tematy: kwalifikowalni wnioskodawcy, cele Programu, zasady kwalifikowalności wydatków, budżet projektu oraz propozycja projektowa i wniosek projektowy wraz z załącznikami. Szczegółowy harmonogram spotkań znajduje się w załączonym Newsletterze.


Ilość wyświetleń: 206138