Europejska Współpraca Terytorialna

Aktualności
Serwis
 

Podpis zdjęcia

Rozpoczęcie postępowania przetargowego na określenie wartości wskaźników rezultatu dla Programu 2014-2020

(2015-01-09)

Szanowni Państwo

zapraszamy do składania ofert na wykonanie ekspertyzy pn. „Kwantyfikacja wartości wyjściowych i docelowych wybranych wskaźników rezultatu Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014 - 2020".

Przedmiotem zamówienia jest określenie wartości wyjściowych 2 wybranych wskaźników rezultatu Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020 w drodze 2 badań ankietowych.

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z prawem Republiki Czeskiej.  Oferty należy składać w formie określonej w dokumentacji do 5 lutego 2015 r. do godz. 12.00 na adres zamawiającego: 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské nám. 6,
110 15 Praha 1, Republika Czeska

Osoba do kontaktu:
PhDr. Martin Dohnal, Ph.D.
martin.dohnal@mmr.cz
numer telefonu: +420 234 154 717

Dokumentacja w języku polskim została umieszczona na stronach MIR.


Ilość wyświetleń: 206142