Europejska Współpraca Terytorialna

Aktualności
Serwis
 

Podpis zdjęcia

Program Czechy-Polska: wydarzenie roczne i posiedzenie grupy programującej

(2014-10-23)

W dniu 16 października 2014 r. w Ostrawie odbyło się wydarzenie roczne Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013, w którym wzięło udział ok. 180 osób zainteresowanych polsko-czeską współpracą transgraniczną. Podczas konferencji zaprezentowane zostały osiągnięcia programu oraz plany dot. perspektywy 2014-2020.


Rozstrzygnięto również konkurs na najbardziej inspirujący projekt, w którym głosami internautów zwyciężyły „Ścieżki edukacyjne na czesko-polskim pograniczu". Projekt został zrealizowany przez Miasto Turnov i Powiat Jaworski. Po polskiej stronie obejmował wymianę młodzieży, wspólną promocję obu miejscowości oraz wybudowanie ścieżki edukacyjnej na terenie kompleksu pałacowo-parkowego w Muchowie, a po stronie czeskiej - wytyczenie trzech ścieżek tematycznych w Turnovie (więcej informacji o projekcie: http://www.cz-pl.eu/pl/cie-ki-edukacyjne-na-czesko-polskim-pograniczu.html).


Drugie miejsce zajął projekt „Rozwój infrastruktury turystycznej KRNAP i KPN", zrealizowany przez czeski i polski Karkonoski Park Narodowy. Głównym działaniem po stronie czeskiej była rewitalizacja ogrodu klasztornego w mieście Vrchlabí. Po polskiej stronie powstało nowe centrum informacyjne KNP. W ramach projektu powstały również dwie trasy turystyczne i przewodnik w 4 wersjach językowych (więcej informacji o projekcie: http://www.cz-pl.eu/pl/rozwoj-infrastruktury-turystycznej-krnap-i-kpn.html).

Na najniższym stopniu podium stanęli partnerzy projektu „Ochrona i promocja twórczości ludowej oraz rzemiosła artystycznego pogranicza polsko-czeskiego" - Gmina Prudnik i Miasto Krnov. W ramach projektu zorganizowano cykl trzech Wystaw Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko-Czeskiego w Prudniku oraz cykl trzech Jarmarków Bożonarodzeniowych w Krnovie (więcej informacji o projekcie: http://www.cz-pl.eu/pl/ochrona-i-promocja-tworczo-ci-ludowej-oraz-rzemios-a-artystycznego-pogranicza-polsko-czeskiego.html).

Po konferencji, w dniach 16-17 października br., miało miejsce 11 posiedzenie grupy programującej 2014-2020, na którym dyskutowana była kwestia oceny propozycji projektów drogowych. Omówiono także wstępną propozycję kryteriów oceny projektów, budżet Pomocy Technicznej, kwestie mechanizmów współpracy polskich samorządów wojewódzkich ze stroną czeską oraz harmonogram dalszych prac nad dokumentacją programową. Kolejne posiedzenie grupy odbędzie się 15-16 grudnia br. w Opolu.


Ilość wyświetleń: 206144