Europejska Współpraca Terytorialna

Aktualności
Serwis
 

Podpis zdjęcia

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ REPUBLIKA CZESKA – RZECZPOSPOLITA POLSKA 2014-2020 WYSŁANY DO KE

(2014-09-22)

19 września br. Instytucja Zarządzająca (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej)  przesłała Program Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020 do Komisji Europejskiej (KE).
KE w ciągu 3 miesięcy oceni zgodność programu z rozporządzeniem i z przepisami dotyczącymi EFRR, jak również skuteczność jego wkładu w wybrane cele tematyczne i w priorytety inwestycyjne.
Przewidywany termin przyjęcia Programu przez KE to pierwszy kwartał 2015 r.
Ilość wyświetleń: 206159