Europejska Współpraca Terytorialna

Aktualności
Serwis
 

3 kwietnia 2014 r. (Głuchołazy): Otwarte seminarium nt. przygotowania Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020 oraz strategicznej oceny oddziaływania ww. Programu na środowisko (SEA)

(2014-03-21)

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej, jako Instytucja Zarządzająca, i Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej, jako Koordynator Krajowy Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020, zapraszają Państwa na otwarte seminarium na temat przygotowania Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020 oraz strategicznej oceny jego oddziaływania na środowisko (SEA)


Miejsce i termin seminarium:

Centrum Kultury w Głuchołazach, ul. Bohaterów Warszawy 7, 48-340 Głuchołazy, Polska

3 kwietnia 2014 r. (czwartek), w godzinach 13:00 - 16:00


Seminarium jest otwarte dla wszystkich osób zainteresowanych Programem Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020 (PWT RCz-RP 2014-2020), stanem prac nad jego przygotowaniem oraz procesem strategicznej oceny jego oddziaływania na środowisko. W szczególności skierowane jest do przedstawicieli organów administracji publicznej, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz potencjalnych beneficjentów dofinansowania ze środków Programu.

Seminarium ma umożliwić zapoznanie zainteresowanych z celem i procedurą opracowania Programu oraz poszczególnymi etapami procedury SEA, w tym z możliwością i trybem zgłaszania uwag do zakresu i prognozy oddziaływania Programu na środowisko przez opinię publiczną z obu państw.

Prosimy o przesyłanie ewentualnych pytań dotyczących tematyki seminarium na adres poczty elektronicznej info@raddit.cz (wykonawca SEA) lub przekazanie ich telefoniczne przedstawicielowi zespołu SEA Radimowi Misiačkowi, tel +420 739 460 212 (zarówno po czesku, jak i po polsku).

Prosimy również o przesyłanie na wyżej podany adres e-mail potwierdzenia Państwa udziału w seminarium wraz z podaniem:

• imienia i nazwiska,

• instytucji, którą Państwo reprezentują,

• kontaktu e-mailowego i telefonicznego w terminie do 1 kwietnia 2014 r.
Ilość wyświetleń: 206123