Europejska Współpraca Terytorialna

Aktualności
Serwis
 

Podpis zdjęcia

NABÓR MIKROPROJEKTÓW W EUROREGIONIE PRADZIAD

(2013-12-09)

EKS Euroregionu Pradziad określił datę 31.03.2014 r. jako termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 - dziedzina wsparcia 3.3 Fundusz Mikroprojektów, które będą rozpatrywane na najbliższym EKS Euroregionu Pradziad.

Maksymalny termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu to 31.03.2015 r.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w siedzibie Euroregionu Pradziad, adres: ul. Klasztorna 4, 48-200 Prudnik. Szczegółowe informacje dotyczące naboru oraz zasad wnioskowania o dofinansowanie można uzyskać na stronie Euroregionu Pradziad


Ilość wyświetleń: 206169