Europejska Współpraca Terytorialna

Czerwiec
Serwis > Szkolenia > 2016
 

CzerwiecSzkolenie dla wnioskodawców Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska dotyczące prawidłowego przygotowywania wniosków projektowych z zakresu kultury.

Regionalny Punktu Kontaktowy w Opolu we współpracy z Biurem Euroregionu Pradziad w Prudniku organizuje szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska.

Szkolenie odbędzie się 27 czerwca br. od godziny 16.30 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, sala konferencyjna Orła Białego na Ostrówku.

Celem szkolenia jest przedstawienie zasad oraz możliwości realizacji projektów we współpracy z partnerami czeskimi w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska. Potencjalnym wnioskodawcom zostaną przekazane informacje m.in. w zakresie planowanych naborów, prawidłowego przygotowania wniosków oraz zasad oceny wspólnych polsko-czeskich projektów.

Uczestnicy będą mogli przedstawić swoje pomysły na realizację polsko-czeskich projektów, otrzymają praktyczne wskazówki dot. planowania działań oraz budżetu w projekcie.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do dnia 23 czerwca br.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z pracownikiem Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO, Panią Justyną Wójcik: tel. 77 44 04 44 wew. 109, justyna.wojcik@opolskie.pl.


Program szkolenia


Ilość wyświetleń: 2109