Europejska Współpraca Terytorialna

maj
Serwis > Szkolenia > 2012
 

maj

Szkolenie w ramach POWT RCz-RP 2007-2013

W imieniu Regionalnego Punktu Kontaktowego w Opolu zapraszamy na szkolenie dla beneficjentów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 z zakresu prawidłowego rozliczania projektów.

Szkolenie odbędzie się w dniu 22 maja 2012 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, sala 7 na Ostrówku.

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznych wskazówek dot. prawidłowego rozliczania projektów.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie na adres:j.siomka@opolskie.pl do dnia 18.05.2012 r.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Panią Justyną Siomka, pracownikiem Regionalnego Punktu Kontaktowego w Opolu, tel. 77 44-04-044 wew. 109.PROGRAM SZKOLENIA

22 maja 2012 r., Opole, Sala nr 7, Ostrówek


10:45 Rejestracja uczestników

11:00 Przywitanie

11:05 Informacje o dotychczasowym rozdysponowaniu środków z PO WT RCz-RP oraz planowane nabory wniosków projektowych.

11:20 Krok po kroku jak rozliczyć projekt z PO WT RCz-RP, w tym m.in.:

Zobowiązania beneficjentów w kontekście rozliczeń, umowa o dofinansowanie

Przygotowanie rozliczenia - wniosek o płatność/oświadczenie o zrealizowanych wydatkach, niezbędne dokumenty

Zasady dokonywania zmian w projekcie

12:15-12:30 Przerwa

12:30 Jak prawidłowo wypełnić wniosek o płatność/oświadczenie o zrealizowanych wydatkach, raporty monitorujące oraz załączniki. Najczęściej popełniane błędy przy rozliczaniu

13:30 Pytania i odpowiedzi

14:00 Zakończenie


Uwagi

• udział w warsztatach jest bezpłatny

• ilość miejsc ograniczona - max. 20 osób

• wszyscy uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe

• po szkoleniu istnieje możliwość konsultacji z pracownikami Regionalnego Punktu Kontaktowego i Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Ołomuńcu.


Organizator Regionalny Punkt Kontaktowy - Departament Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.


Ilość wyświetleń: 3224